Informacje o Kampanii - ErgoTest

Edukacyjna kampania ergonomiczna firmy Fellowes.

Misją firmy Fellowes jest poprawa ergonomii miejsc pracy, której poświęcony został specjalnie opracowany ErgoTest w postaci ankiety internetowej na stronie www.ergotest.pl.

  • Badania miały na celu uświadomienie pracodawcom, że szkodliwe warunki pracy nie tylko pogarszają ich wizerunek, ale też narażają ich na koszty zwolnień chorobowych i związaną z tym niższą wydajność pracy.
  • Drugim celem Ergotestu było zwrócenie uwagi samych pracowników na problem ergonomii w miejscu pracy i związanymi z jej brakiem problemami zdrowotnymi.
  • Poprzez prowadzony Ergotest, badający warunki pracy Polaków, organizatorzy chcą zwrócić uwagę społeczeństwa na problemy zdrowotne wynikające z pracy w nieodpowiednich warunkach oraz uświadomić jak duże stanowią one zagrożenie.
  • Łącznie w badaniu wzięło udział 36 985 osób, które pracują w polskich biurach.
  • Partnerem merytorycznym ankiety była grupa Lux Med. Celem projektu było zbadanie warunków pracy Polaków.
  • W badaniach uwzględnione zostały m.in.: jakość używanego sprzętu, odczuwane bóle i dolegliwości wynikające z pracy w nieodpowiednich warunkach, a także aspekty z zakresu prawa pracy.

Ergonomiczne stanowiska w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego

  • W 2014 roku w ramach kampanii edukacyjnej Ergotest wyposażono w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego 110 stanowisk pracy dla studentów oraz 14 stanowisk dla pracowników BUW.
  • W trakcie przygotowań stanowisk pracy wykorzystano produkty Fellowes spersonalizowane dla BUW.
  • W ramach tego projektu rozdano studentom Uniwersytetu Warszawskiego i gościom Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego 3000 poradników ergonomicznych Fellowes.

Sprawdź, czy Twoje miejsce pracy jest zgodne z prawem
i zapewnia zdrowe, komfortowe warunki

WYPEŁNIJ ANONIMOWĄ ANKIETĘ

przejdź do ankiety

Fellowes Polska S.A.

05-270 Marki, ul. Bandurskiego 94

Telefon: +22 205 21 00, e-mail: fellowespolska@fellowes.pl

Polityka prywatności

NEWSLETTER

Jeżeli chcesz otrzymać darmowy poradnik o tym jak uniknąć problemów zdrowotnych i stworzyć komfortowe stanowisko pracy przy komputerze oraz być informowany o nowych rozwiązaniach Fellowes, newsletter Fellowes.